sobota, 26 maja 2012

Kredyt studencki 2012 - porady [Jak/gdzie załatwić? Który bank? Formalności]

Chcesz studiować, ale nie masz szans by robić to w trybie dziennym, a więc za darmo? W takim razie przyda Ci się kredyt studencki. Preferencyjna pożyczka na czas studiów to spore ułatwienie i komfort. Zobacz, jakie warunki trzeba spełnić, by załapać się na kredyt studencki.

Tę notatkę piszę jak najbardziej z perspektywy własnej. Kredyt studencki wciąż spłacam (właśnie kończę). W czasie, gdy pieniądze były mi niezwykle potrzebne, pożyczka pomogła mi przetrwać. Pieniędzy starczało na opłacenie czesnego, noclegów i jeszcze zostawało spore kieszonkowe, które odkładałem!

Gdzie po kredyt studencki?

Ja osobiście przećwiczyłem ten temat na przykładzie banku PKO BP. Jest naprawdę ok, choć organizacja w tej instytucji finansowej trąci nieco myszką. Mam porównanie z innymi bankami, w których pracowałem/z których usług korzystam. Nie to jest jednak ważne. Ważne, że bank jest wiarygodny i umożliwia załatwienie kredytu studenckiego.

Dla kogo jest kredyt studencki?

Warunki otrzymania preferencyjnej pożyczki przedstawię właśnie na przykładzie PKO BP. Oczywiście, zasady są wspólne dla wszystkich banków.

Kredyt przeznaczony jest dla studentów, którzy spełniają ponadto następujące warunki:

- rozpoczęli studia przed ukończeniem 25. roku życia,
- posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
- przedstawią akceptowalne przez Bank zabezpieczenie spłaty kredytu,
- udokumentują dochód na osobę w rodzinie studenta, przy czym pierwszeństwo w uzyskaniu kredytu mają: studenci, których wysokość dochodu na osobę nie przekracza maksymalnej wysokości dochodu na osobę w rodzinie, uprawniającego studenta do ubiegania się o pierwszeństwo w uzyskaniu kredytu, ogłaszanego corocznie w Komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Jakie są formy zabezpieczenia kredytu studenckiego?

Tu także podam wytyczne PKO BP, a i w innych bankach jest to tożsame.

Stosowane są m.in. następujące formy zabezpieczenia kredytu:

- poręczenie wekslowe,
- poręczenie na zasadach ogólnych wg k.c.
- poręczenie Banku Gospodarstwa Krajowego,
- inne formy zabezpieczenia akceptowane przez Bank.

W moim przypadku poręczającymi byli: ojciec i matka chrzestna z mężem.

Ile dostanę pieniędzy w ramach kredytu studenckiego?

Wysokość transz kredytu studenckiego ustala Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W roku akademickim 2011/2012 jest to comiesięczna wypłata w wysokości 600 złotych.

Maksymalna ilość transz kredytu to 60. Czyli maksymalna wysokość udzielonego nam kredytu wyniesie 60 x 600 zł = 36 tys. zł.

Jak wydawać pieniądze z kredytu studenckiego?

Kredyt podzielony jest na transze. Co pół roku lub co rok (w zależności od banku) musimy dostarczać wypłacającej kredyt placówce finansowej zaświadczenie z uczelni, że zdaliśmy sesję i jesteśmy godni tych comiesięcznych kilku stów. Inaczej możemy stracić poszczególne transze kredytu (to może też mieć swoje plusy, bo będzie mniej do spłaty :P). Lepiej jednak nic nie tracić, bo przecież kasa jest nam potrzebna.

Comiesięczną transzę kredytu podziel sobie najlepiej według potrzeb: czesne, dojazd na studia, noclegi. Reszta, która Ci zostanie to kasa, którą warto po prostu odłożyć, by później mieć ją np. na poczet spłaty kredytu. Można ją też oczywiście przehulać/kupić sobie za to jakiś fajny sprzęt/zainwestować - Wasz wybór! ;-)

Kiedy muszę spłacać kredyt studencki?

Kredyt studencki spłaca się, co wynika z umowy, po upływie dwóch lat od momentu otrzymania ostatniej transzy. Czyli np. kończysz pobierać kredyt w 2015 roku. Spłatę zaczynasz w 2017. To sporo czasu, by zaoszczędzić na oddanie pożyczonych pieniędzy.

Ile wynosi rata spłaty kredytu studenckiego?

Raty kredytu studenckiego zależne są od stóp procentowych NBP. Rata wynosi jednak średnio 315 zł i z każdą kolejną wpłatą maleje o kilka groszy.

Co w razie kłopotów finansowych?

Kredyt studencki skonstruowano z myślą o tych, którzy pieniędzy nie mają. Dlatego osoby, które będą miały problem z jego spłatą, mogą odwoływać się o ewentualne odroczenie terminu spłaty, tudzież korzystać z innych zagwarantowanych przez prawo form zabezpieczenia w razie problemów ze spłatą.

Co ciekawe, jeśli podczas studiów wykażemy się wybitnymi osiągnięciami, wówczas część lub nawet cały kredyt studencki może zostać umorzona/y!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz