piątek, 25 stycznia 2013

Ona tańczy dla mnie po śląsku, KAFLIKI [HIT - skasowany teledysk]

Zobaczcie przebój zespołu "Weekend" "Ona tańczy dla mnie" w wersji po śląsku.

Anioł Pański [TEKST MODLITWY]

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha świętego.

Zdrowaś Maryjo...

Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego.

Zdrowaś Maryjo...

A Słowo stało się ciałem,
i zamieszkało między nami.

Zdrowaś Maryjo...

Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.


Módlmy się: Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna, prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Wyznanie wiary [KREDO, Wierzę w jednego Boga]

Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości. Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas, ludzi, i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy, i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych: a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca [i Syna] pochodzi. Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę; który mówił przez proroków. Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. I oczekuję wskrzeszenia umarłych. I życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.

SKŁAD APOSTOLSKI [TEKST MODLITWY]

Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego,
Stworzyciela nieba i ziemi,
i w Jezusa Chrystusa,
Syna Jego Jedynego, Pana naszego,
który się począł z Ducha Świętego,
narodził się z Maryi Panny,
umęczon pod Ponckim Piłatem,
ukrzyżowan, umarł i pogrzebion,
zstąpił do piekieł,
trzeciego dnia zmartwychwstał,
wstąpił na niebiosa,
siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego,
stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.
Wierzę w Ducha Świętego,
święty Kościół powszechny,
Świętych obcowanie,
grzechów odpuszczenie,
ciała zmartwychwstanie,
żywot wieczny.
Amen

sobota, 5 stycznia 2013

czwartek, 3 stycznia 2013

Kiedy FERIE ZIMOWE 2013 [TERMIN] - województwo: mazowieckie, śląskie, wielkopolskie, małopolskie, dolnośląskie i inne

Termin ferii zimowych 2013 w województwie:

14-27 stycznia 2013

kujawsko-pomorskie
lubuskie
małopolskie
świętokrzyskie
wielkopolskie


21 stycznia - 3 lutego 2013

podlaskie
warmińsko-mazurskie


28 stycznia - 10 lutego 2013

dolnośląskie
mazowieckie
opolskie
zachodniopomorskie


11-24 lutego 2013

lubelskie
łódzkie
podkarpackie
pomorskie
śląskie

Urząd Skarbowy Leszno: godziny otwarcia, pracy

Godziny pracy Urzędu Skarbowego w Lesznie:

Godziny otwarcia:
poniedziałek 7 00 -18 00
wtorek-piątek 7 00 -15 00

Kasa czynna:
poniedziałek 7 00-17 00
wtorek-piątek 7 00-14 00

Kontakt

tel: 0-65 525 83 00
fax: 0-65 528 70 68
e-mail: us3014@wp.mofnet.gov.pl

Urząd Skarbowy Legnica: godziny pracy, otwarcia

Czas pracy Urzędu Skarbowego w Legnicy

Poniedziałek
7:30-15:30

Wtorek
7:30-15:30

Środa
7:30-15:30
Sala Obsługi Klienta
do godziny 18:00

Czwartek
7:30-15:30

Piątek
7:30-15:30

Urząd Skarbowy Olsztyn: godziny otwarcia i pracy

Godziny Pracy Urzędu Skarbowego w Olsztynie

Pon.: 7.15-15.15
Wt.: 7.15-18.00
Śr.-Pt.: 7.15-15.15

Urząd Skarbowy Włocławek: godziny otwarcia, pracy

Urząd Skarbowy we Włocławku

Dane adresowe
Urząd Skarbowy we Włocławku
ul. Okrzei 72B
87-800 Włocławek

Naczelnik: Jarosław Wojciechowski

Numery telefonów:
centrala: 54 231-34-31
Naczelnik: 54 231-19-84
fax: 54 231-19-84

E-mail: us0420@kp.mofnet.gov.pl
bud_us_wloclawek

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek
7.15-15.15
Wtorek
7.15-18.00

Terytorialny zasięg działania Urzędu Skarbowego:
miasto na prawach powiatu - Włocławek
powiat włocławski obejmujący:
miasto: Kowal
gminy: Baruchowo, Boniewo, Brześć Kujawski, Choceń, Chodecz, Fabianki, Izbica Kujawska, Kowal, Lubanie, Lubień Kujawski, Lubraniec, Włocławek

źródło: BIP Włocławek

Urząd Miasta Krosno - godziny otwarcia, urzędowania

Urząd Miasta Krosna jest czynny
od poniedziałku do do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

W każdy poniedziałek niektóre z Wydziałów Urzędu Miasta Krosna
pełnią dyżur i pracują od 7.30 do 17.30.

Wydziały pełniące dyżury:

Biuro Architektury
Biuro Rady Miasta
Biuro Rozwoju Miasta
Urząd Stanu Cywilnego
Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
Wydział Komunikacji i Transportu
Wydział Ochrony Środowiska
Wydział Organizacyjny, Zarządzania Kadrami i Kontroli
Wydział Podatków i Opłat
Wydział Spraw Obywatelskich
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Wydział Urbanistyki


Kasy Urzędu znajdują się w budynkach Urzędu Miasta
przy ul. Lwowskiej 28 A i ul. Staszica 2.


Kasa przy ul. Lwowskiej 28 A czynna jest w godzinach pracy Urzędu.

Kasa przy ul. Staszica 2 czynna jest w godzinach pracy Wydziału Komunikacji i Transportu.

źródło: krosno.pl

WROCŁAW Urząd Miasta [GODZINY otwarcia i pracy]

Urząd Miasta Wrocław - godziny otwarcia:

Urząd Miejski Wrocławia czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.45 do 15.45

Godziny przyjęć kancelarii:
poniedziałek - piątek, od godziny 7.45 do godziny 15.45


Centra Obsługi Mieszkańców we Wrocławiu [GODZINY OTWARCIA I PRACY]:

Centra Obsługi Mieszkańca znajdują się w budynkach UMW przy ul. G. Zapolskiej, przy pl. Nowy Targ i przy ul. W. Bogusławskiego.
Szczegóły dotyczące poszczególnych punktów obsługi klientów znajdują się poniżej.

COM I
ul. Gabrieli Zapolskiej 4

Czynne:

poniedziałek - piątek: od godziny 8.00 do godziny 17.15
podatki i opłaty lokalne: poniedziałek - piątek: od godziny 8.00 do godziny 15.15
karty wędkarskie: poniedziałek - piątek: od godziny 8.00 do godziny 15.15

Obsługa interesantów w zakresie:

rejestracji działalności gospodarczej
rejestracji pojazdów
praw jazdy
spraw meldunkowych
dowodów osobistych
podatków i opłat lokalnych (sala obsługi nr 3 stanowisko nr 18 i 19)
spraw związanych z kartami wędkarskimi, kartami łowiectwa podwodnego (stanowisko 8, sala S4 - wejście na salę od ul. Bogusławskiego 8,10) - godziny pracy podane powyżej

Informacja telefoniczna:

tel. +48 71 777 77 77
- rejestracja działalności gospodarczej,
- rejestracja pojazdów,
- prawa jazdy,
- meldunki i dowody osobiste
tel. +48 71 777 73 60
- podatki i opłaty lokalne

COM II
pl. Nowy Targ 1-8

Czynne:

poniedziałek - piątek: od godziny 8.00 do godziny 17.15
podatki i opłaty lokalne: poniedziałek - piątek: od godziny 8.00 do godziny 15.15

Obsługa interesantów w zakresie:

rejestracji pojazdów
praw jazdy
spraw meldunkowych
dowodów osobistych
rejestracji działalności gospodarczej
spraw architektoniczno-budowlanych, realizowanych w Wydziale Architektury i Budownictwa
podatków i opłat lokalnych (stanowisko nr 14)

W związku z obsługą przedsiębiorców 1 stanowisko przeznaczono dla informacji skarbowej (Urzędu Skarbowego).

Informacja telefoniczna:

tel. +48 71 777 77 77
- prawa jazdy,
- rejestracja pojazdów,
- meldunki i dowody osobiste,
- rejestracja działalności gospodarczej
tel. +48 71 777 86 04
- rejestracja pojazdów
tel. +48 71 777 70 36, tel./faks777 87 76
- rejestracja działalności gospodarczej
tel. +48 71 777 73 61
- podatki i opłaty lokalne

COM III
ul. W. Bogusławskiego 8,10

Czynne:

poniedziałek - piątek: od godziny 8.00 do godziny 17.15

Obsługa interesantów w zakresie:

odbioru dowodów rejestracyjnych dla pojazdów zarejestrowanych w COM I przy ul. G. Zapolskiej 2/4
odbioru dowodów rejestracyjnych zatrzymanych przez policję

Informacja telefoniczna:

tel. +48 71 777 77 77

COP - stanowiska do obsługi spraw innych niż związane z podatkami
ul. Kotlarska 41

Czynne:

poniedziałek - piątek: od godziny 8.00 do godziny 15.15

Obsługa interesantów w zakresie:

rejestracji pojazdów
praw jazdy
spraw meldunkowych
dowodów osobistych

Informacja telefoniczna:

tel. +48 71 777 73 59
- meldunki i dowody osobiste
tel. +48 71 777 82 13
- prawa jazdy, rejestracja pojazdów

ŹRÓDŁO: BIP UM Wrocławia