wtorek, 21 maja 2013

Warunki udzielania kredytów dla firm na nieruchomości [PORADNIK]

Jakie wymagania musi spełnić firma starając się o kredyt na nieruchomość

Przedsiębiorstwom zwykle znacznie trudniej niż osobom prywatnym jest uzyskać kredyt. Banki traktują je bowiem jako klientów obciążonych dużym ryzykiem i stawiają im wysokie wymagania. Expander zwraca jednak uwagę, że nawet przedsiębiorstwo bez historii w branży nieruchomościowej, uzbrojone w odpowiednią wiedzę, może uzyskać kredyt na zakup lokalu pod wynajem lub siedzibę.

Banki zwykle udzielają kredytów inwestycyjnych tylko tym firmom, które mają już doświadczenie w swoim biznesie. To bowiem zwiększa szanse powodzenia finansowanego przedsięwzięcia, a więc
i prawdopodobieństwo, że bank odzyska pożyczone pieniądze. Wyjątkiem od tej zasady jest kredyt na zakup nieruchomości pod wynajem. W takim przypadku firma nie musi prowadzić działalności gospodarczej w tym zakresie.

Co ciekawe, w celu uzyskania takiego kredytu przedsiębiorstwo może powołać spółkę celową, która
w jego imieniu będzie ubiegać się o dofinansowanie. Spółka celowa nie musi posiadać dużego bufora finansowego, ani wykazywać długoletniej działalności. Przy badaniu zdolności kredytowej nie bierze się bowiem pod uwagę długości działania firmy. Nie trzeba także przedstawiać dochodu obecnego, który mógłby pokryć raty kredytu.

Spłatę w pełni pokrywać będzie bowiem otrzymywany w przyszłości czynsz. Klient musi być jedynie przygotowany na wymagany wkład własny wynoszący min. 20% wartości zakupu. Warto więc potraktować to jako inwestycję długookresową. Takie kredyty są bowiem udzielane przede wszystkim na 10 lat plus 5 lat okresu amortyzacji.

Aby otrzymać taki kredyt, nie trzeba przygotować wielu dokumentów. Najważniejszym punktem jest umowa najmu, którą firma podpisze z przyszłymi najemcami. To na podstawie wpływów z najmu będzie bowiem liczona zdolność kredytowa. Na początku wystarczy, aby klient posiadał przynajmniej list intencyjny podmiotów zainteresowanych najmem. Nie jest to oczywiście dokument wiążący, jednak inwestorowi, czyli bankowi wskazuje, z jakim zainteresowaniem może spotkać się propozycja starającego się o dofinansowanie.

Warto dodać, że najemcą może być także spółka matka. Może to być więc bardzo korzystny sposób uzyskania finansowania na zakup siedziby dla firmy. W przypadku zakupu nieruchomości bezpośrednio przez spółkę matkę musi ona bowiem posiadać zdolność kredytową obliczaną na podstawie wyników własnej działalności. Przed udzieleniem takiego kredytu, bank szczegółowo zbada jej sytuację finansową.

źródło: expander.pl

Niszczenie dokumentów i nośników danych [PORADNIK]

5 zasad bezpiecznego niszczenia nośników danych i dokumentów [PORADNIK]

Każda firma i instytucja ma obowiązek szczególnej ochrony przechowywanych informacji. W jaki więc sposób postępować z nadmiarem dokumentów, które nierzadko zawierają wrażliwe dane? Obecnie większość informacji zapisywana jest w formie elektronicznej. To duże wyzwanie, dlatego warto znać zasady, dzięki którym poufne dane nie wpadną w niepowołane ręce.

1. Regulacje i normy
Przy wyborze sprzętu oraz metody niszczenia danych warto zwrócić uwagę na to, czy producenci i dostawcy rozwiązań dostosowują oferowane urządzenia i systemy do przepisów regulujących proces bezpiecznego niszczenia dokumentów i nośników informacji. W przypadku tych drugich jest to ogólnie uznawana za wzorcową norma DIN 66399, która określa sposób niszczenia poszczególnych rodzajów nośników danych, a także wielkość ścinków twardego dysku, płyty DVD, pamięci typu flash, tak aby wystarczająco utrudnić odczyt zawartych na nich informacji. Do standardów tej regulacji dostosowują się wszyscy czołowi producenci rozwiązań do niszczenia danych. Uwzględnia on trzy klasy bezpieczeństwa i pod ich kątem reguluje procesy związane z utylizacją nośników, na których zapisane są ważne informacje. Należy w tym miejscu podkreślić, iż tylko wybór metody zgodnej z europejskimi standardami chroni przed zarzutem, że stosowana metoda utylizacji danych nie spełnia wymogów bezpieczeństwa. Opracowane przez specjalistów z Niemieckiego Komitetu ds. Technik Informacyjnych i ich zastosowań standardy zostały wprowadzone właśnie z myślą o uporządkowaniu i wyznaczeniu ogólnoświatowych wzorców postępowania, dając proste odpowiedzi i wskazówki oraz odpowiednie do zagrożenia zalecenia dotyczące poziomów bezpieczeństwa

2. Bezpieczeństwo przede wszystkim
Dane skasowane w tradycyjny sposób np. poprzez formatowanie czy kilkukrotne nadpisywanie dysku mogą zostać stosunkowo łatwo odzyskane. Na rynku od lat działają firmy wyspecjalizowane w tego typu usługach. Co więcej, dostępne oprogramowanie pozwala nawet osobom prywatnym bez większych problemów odzyskać usunięte dane. Dlatego należy pamiętać, że tylko całkowite, fizyczne pocięcie nośnika na drobne elementy uniemożliwi przypadkowej osobie odczytanie elektronicznie zapisanych informacji. Metodę taką stosuje wiele instytucji np. armia niemiecka czy amerykańska, instytucje rządowe USA czy NATO. Świadczy to o jej skuteczności i niezawodności. Przydatność urządzeń i technologii określa wspomniana powyżej norma bezpieczeństwa DIN 66399, która reguluje zasady w zakresie bezpiecznego niszczenia dokumentów i nośników danych. Zgodnie z jej wskazówkami powinniśmy zatem dokonać wyboru metody oraz urządzeń, które odpowiednio zutylizują przeznaczone do tego informacje.

3. W firmie czy na zewnątrz
Prywatne osoby mają możliwość wyboru, czy chcą samodzielnie zniszczyć nośnik danych, czy powierzyć to zadanie zewnętrznemu specjaliście. Natomiast w przypadku firm sytuacja jest bardziej skomplikowana. Podmioty prawne podlegają bowiem bardziej rygorystycznym normom w tej kwestii, i jeżeli zajdzie potrzeba niszczenia danych, powinno się to odbyć w miejscu wytworzenia i przechowywania nośnika informacji. Należy też zauważyć, że ryzyko wypływu danych firmowych może mieć dużo większe konsekwencje. Dzięki niszczeniu nośników danych w miejscu ich wytworzenia eliminujemy dostęp osób postronnych oraz ryzyko, że nośnik danych w drodze do miejsca zniszczenia po prostu zostanie zagubiony lub skradziony. Wystarczy odpowiednio przeszkolony pracownik, który przeprowadzi cały proces, dzięki czemu możemy być w stu procentach pewni, że nikt niepowołany nie będzie miał wglądu w nasze dane. Dodatkowo uzyskamy gwarancję zniszczenia przechowywanych informacji i to w dużo szybszym czasie, niż trwałoby zlecenie tej czynności zewnętrznej firmie. Istnieją na rynku urządzenia, które potną nawet około trzystu dysków twardych w ciągu jednej godziny pracy maszyny. Warto dodać, że wiele firm i instytucji posiada wewnętrzne regulacje, określające proces przechowywania i niszczenia danych. W niektórych przypadkach ingerencja osób trzecich lub też wyniesienie nośników danych poza wyznaczone do przechowywania miejsce w firmie jest całkowicie zabroniona. Biorąc pod uwagę cykliczne medialne doniesienia jest to bardzo racjonalna zasada i należy z biegiem czasu spodziewać się coraz szerszego jej zastosowania, w miarę podnoszenia świadomości osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo danych w firmach.

4. Co powinni wiedzieć pracownicy?
Często wyciek poufnych informacji to efekt niewiedzy lub zwykłego niedbalstwa osób, które mają z nimi do czynienia. Dlatego warto edukować pracowników w kwestii bezpieczeństwa danych. Poufne i tajne dokumenty zapisane na nośnikach optycznych, magnetycznych czy elektronicznych podlegają takiej samej ochronie, jak informacje zapisane na papierze. Z racji ilości zapisanych na nich danych, winny podlegać szczególnej ochronie. Po ich zdezaktualizowaniu należy je zniszczyć za pomocą odpowiedniej, gwarantującej pewność i bezpieczeństwo technologii. Należy także ograniczyć możliwość wypływu tego typu nośników poza struktury firmy. Niszczenie elektronicznie przechowywanych danych bezpośrednio w miejscu ich powstawania jest najlepszym sposobem zapewnienia bezpieczeństwa. Dzięki temu mamy większą pewność, że wrażliwe informacje nie wyciekną. Trzeba pamiętać
o tym, że zlecanie tego zadania podmiotom zewnętrznym zawsze wiąże się z ryzykiem trafienia archiwów w niepowołane ręce.

5. Niszcz ekologicznie
Obecnie firmy oraz instytucje rządowe przywiązują coraz większą wagę do ekologii
i redukują ilość wytwarzanych odpadów. Wybierając metodę utylizacji ważne jest aby wybrać taką która jest bezpieczna i ekologiczna – czyli w procesie niszczenia nie powstają szkodliwe zagrożenia dla człowieka czy też środowiska. Ważną zaletą, szczególnie mechanicznego niszczenia dysków twardych, jest łatwy proces ich utylizacji. Nośniki pocięte mechanicznie na małe kawałki, można sprzedawać zasilając w ten sposób firmowy budżet. Pozwoli to na np. odzyskanie kosztów opłat za energię elektryczną potrzebną do pracy urządzenia oraz częściową amortyzację zakupu sprzętu. Nie bez znaczenia pozostaje aspekt ekologiczny i ponowne wykorzystanie materiałów, z których współczesna elektronika jest produkowana.

źródło: Marcin Sobaniec ekspert z firmy HSM Polska Sp. z o.o.

Jakie badanie prenatalne najlepsze? [TEST genetyczny NIFTY]

Badania prenatalne

Rewolucyjny, nieinwazyjny genetyczny test prenatalny już w Polsce! Nowa metoda nieinwazyjnego, genetycznego badania na obecność trisomii płodu, która daje szansę na określenie ryzyka występowania takich chorób jak zespół Down'a jest już dostępna w Polsce. Dzięki NIFTY, badaniu opracowanemu przez Instytut BGI, wzrośnie bezpieczeństwo oraz skuteczność diagnostyki prenatalnej.

Test NIFTY jest całkowicie bezpieczny dla matki i dziecka oraz posiada dużo wyższy stopień wykrywalności ryzyka wad płodu niż dotychczasowe testy, co często pozwala uniknąć inwazyjnych badań. NIFTY to skrót od ang. określenia Non-invasive Fetal Trisomy Test, czyli Nieinwazyjny Test Prenatalny służący do wykrywania ryzyka trisomii płodu. Test polega na izolacji DNA dziecka z krwi matki, a następnie jego analizie za pomocą zaawansowanych technik sekwencjonowania. Dzięki zastosowaniu najnowszych osiągnięć nauki, BGI stworzyło nieinwazyjny, genetyczny test, który nie niesie ze sobą ryzyka poronienia oraz infekcji, a ponadto charakteryzuje się bardzo dużą czułością oraz dokładnością powyżej 99 %. Obecnie metody nieinwazyjne stwierdzały ryzyko trisomii jedynie z 60 % - 80 % dokładnością.

Obecnie stosowane nieinwazyjne metody badań prenatalnych, takie jak: USG czy biochemiczne testy krwi matki w kierunku wykrywania wad genetycznych nie są stuprocentowo wiarygodne, a w ok. 5 % przypadków przynoszą wyniki fałszywie dodatnie. W przypadku, gdy wyniki badań biochemicznych wskazują ryzyko wystąpienia wad, lekarz kieruje przyszłą mamę na dodatkowe, inwazyjne badania, tj. amniopunkcję, biopsję kosmówki lub badanie krwi pępowinowej, które są skuteczniejsze, jednak niosą ze sobą ryzyko powikłań aż u dwóch kobiet na sto (np. uszkodzenie łożyska lub pępowiny, uszkodzenie płodu, infekcja wewnątrzmaciczna a nawet utratę dziecka). Opracowanie metody NIFTY, która nie zagraża ciąży, a zarazem skutecznie wykrywa trisomie płodu, pozwoli zmniejszyć ilość ryzykownych badań inwazyjnych wykonywanych bez konieczności. Test jest przeznaczony do określenia ryzyka wystąpienia trisomii chromosmów: 21, 18, 13 czyli najczęściej występującymi zespołami wad wrodzonych wywołanymi przez obecność dodatkowych kopii chromosomów - zespołem Down’a (trisomia 21), zespołem Edwards’a (trisomia 18) oraz zespołem Patau (trisomia 13). NIFTY wykonuje się pomiędzy 12 a 24 tygodniem ciąży.

Instytut BGI to jeden z największych ośrodków zajmujących się genomiką na świecie. Został założony w 1999 roku z misją uczestnictwa w projekcie poznania genomu ludzkiego (Human Genome Project). Obecnie jest czołowym partnerem naukowym dla międzynarodowej społeczności badawczej. Zadaniem BGI jest wykorzystanie opracowanych innowacyjnych technologii, w oparciu o doświadczenia i wiedzę najlepszych ekspertów z dziedziny genomiki, w celu udoskonalania metod diagnostycznych, udostępniania tych metod i rozwoju służby zdrowia.

źródło: HealthThink public relations

poniedziałek, 13 maja 2013

Wata cukrowa - przepis domowy [JAK ZROBIĆ?]

Sposób i przepis na watę cukrową w domu

Wata cukrowa to przysmak znany z dzieciństwa osób, które wychowały się w czasach PRL. Wata cukrowa była smakołykiem sprzedawanym na osiedlowych ulicach, podczas festynów, odpustów i w lunaparkach. Dziś watę cukrową można przyrządzić w domu.

Watę cukrową można zrobić samemu, jednak najpierw trzeba zbudować proste urządzenie, które będzie nam karmelizować cukier.

Instrukcja budowy maszyny do waty cukrowej jest w filmie poniżej. Gdy już zbudujemy naszą maszynę do produkcji waty cukrowej, można z niej wreszcie skorzystać!

Wystarczy wsypać do zbiorniczka porcję cukru, włączyć silniczek i przyłożyć cienki patyk. W bardzo krótkim czasie nasza wata cukrowa nabierze kształtu, tak dobrze znanego nam z dzieciństwa.

Piwo Carlsberg w Lidlu 0,66 l za 2,22 zł! [TANIO, PROMOCJA]

Już od piątku, 17 maja w sklepach LIDL piwo Carlsberg w cenie 2,22 zł za butelkę 0,66 litra!

Wyjątkowa promocja w Lidlu na piwo Carlsberg pojawia się w tej sieci sklepów co jakiś czas. Ostatnio tak tanio piwo Carlsberg można było kupić w Lidlu w marcu 2013.

Ilość piwa Carlsberg w promocji w sklepach Lidl będzie jednak ograniczona. Zwłaszcza, jeśli do skrzynek z piwem dobiorą się doskonale zorientowani w tych sprawach studenci.

Butelka 0,66 litra to niestandardowa pojemność jak na piwo Carlsberg, jednak co jakiś czas można to piwo w takich butelkach spotkać m.in. w sklepach Biedronka, Lidl, Kaufland, Tesco czy Real.

Słyszeliście o innych promocjach z tanim piwem planowanych na najbliższy czas? Napiszcie o nich w KOMENTARZACH! :-)

CIACH Tesco obniżka cen [LISTA SKLEPÓW] - nowa PROMOCJA

Tesco CIACH to nazwa nowej promocji w sieci sklepów Tesco w Polsce.

"Dzięki niższym cenom Twoje zakupy będą tańsze... albo większe - jak wolisz" - takim hasłem TESCO reklamuje swoją promocję CIACH, która polega na obniżeniu cen wybranych towarów dostępnych w sklepach Tesco.

Promocja została wprowadzona 9 maja i dotyczy 450 sklepów w całej Polsce. W największych hipermarketach Tesco obniżka w ramach promocji CIACH obejmuje aż 5 tysięcy produktów jednocześnie!

Nowa promocja Tesco to pomysł na większą konkurencję sieci wobec popularnych dyskontów, takich jak Biedronka, Netto czy Lidl.

LISTA SKLEPÓW TESCO, w których obowiązuje promocja CIACH - POBIERZ!

CO FAJNEGO UDAŁO SIĘ WAM KUPIĆ W PROMOCYJNEJ CENIE W TESCO? Napiszcie w komentarzach i podajcie cenę! Możliwe, że w różnych sklepach i miastach przecenione są różne produkty!

czwartek, 9 maja 2013

Kolorowanki w Internecie [DARMOWE kolorowanki]

Kolorowanki dla dzieci w Internecie? Gotowe do wydruku kolorowanki (autka, zwierzęta, pory roku, zabawki, postaci z bajek) są dostępne na wielu stronach internetowych za darmo! Wystarczy wydrukować i już dziecko może się cieszyć zabawą.

NAJLEPSZE KOLOROWANKI W INTERNECIE, ZA DARMO

Znacie inne ciekawe linki do darmowych kolorowanek w necie? Wrzućcie je w komentarzach!

UMOWA O DZIEŁO [WZÓR umowy o dzieło], do pobrania

Umowa o dzieło - wzór. Jak powinna wyglądać umowa o dzieło? Umowa o dzieło porady. Najnowszy wzór.


Umowa o dzieło

Zawarta w dniu ...................... w ............................... pomiędzy .................................... reprezentowanym przez ................., zwanym dalej Zamawiającym, a Panem / Panią ........................ zamieszkałym w ............................................................ (Miasto) legitymującym się dokumentem tożsamości ....................... (rodzaj, seria, numer) zwanym dalej Wykonawcą.

§1

1. Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie polegające na ................................ ................................ ................................
zwane dalej dziełem. 2. Do wykonania dzieła Wykonawca użyje własnych materiałów i narzędzi. 3. Dzieło zostanie wykonane z materiałów i przy użyciu narzędzi Zamawiającego.

§2

Wykonawca zacznie wykonywać dzieło dnia ...................... . Zakończenie prac ma nastąpić do dnia .......... ..........................

§3

Wykonawca może powierzyć realizację dzieła osobom trzecim tylko za zgodą Zamawiającego potwierdzoną na piśmie.

§4

1. Za wykonanie dzieła Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe / kosztorysowe w wysokości .................., słownie:.................................................. płatne na podstawie rachunku w terminie do 7 dni od dnia wykonania dzieła i przyjęcia go przez Zamawiającego.
2.Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli wykonał prace dodatkowe bez uzyskania zgody Zamawiającego.


§5

W przypadku jakichkolwiek opóźnień w wykonaniu dzieła Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości................................................

§6

Jeżeli zwłoka w wykonaniu dzieła przekroczy ............................ dni, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy z zachowaniem prawa do kar umownych i odszkodowania.

§7

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§8

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.


(Podpis Zleceniodawcy) (Podpis zleceniobiorcy)

środa, 8 maja 2013

Jak oszczędzać pieniądze na WAKACJE? [POMOC]

Jak oszczędzać pieniądze na wakacje? [PORADNIK]

Wraz ze zbliżającymi się wakacjami rodzi się w nas zapał do zadbania o własny wygląd i kondycję. Uprawiamy więc sporty i odchudzamy się. Expander radzi jednak, by przygotowania do lata objęły także porządki w domowym budżecie, nadwyrężonym po długiej zimie. Oszczędzanie, podobnie jak zrzucanie zbędnych kilogramów, nie jest bowiem łatwe. Aby było skuteczne warto przestrzegać kilku zasad.

Po zimie powinniśmy zwrócić większą uwagę na finanse. Są one wtedy zwykle mocno nadwyrężone po zwiększonych wydatkach. Odejście mrozów to jednak nie koniec wyzwań dla portfela, bo wielkimi krokami zbliżają się wakacje, a wraz z nimi koszty związane z wyjazdami. Warto więc wykorzystać obecny czas, by załatać dziury w domowym budżecie. Co więc zrobić, by na koniec miesiąca konto nie było puste?

Po pierwsze regularność
Według ekspertów firmy Expander, kluczem do sukcesu w oszczędzaniu, tak jak w odchudzaniu, jest regularność – Warto zacząć od systematycznego odkładania małych kwot. Oszczędzanie bowiem, podobnie jak ćwiczenia fizyczne, kosztują nas wiele wysiłku dlatego na początku łatwo się zrazić. Dobrze jest więc na starcie ustalić sobie osiągalne cele – mówi Jarosław Sadowski, Główny Analityk firmy Expander.

Jeśli jednak potrzebujemy odkładać więcej np. na samochód czy emeryturę musimy sporządzić szczegółowy grafik z wyliczeniem jak długo i ile będziemy musieli odkładać pieniądze, by osiągnąć dany cel - W ten sposób zwiększymy szanse na to, że nie zrezygnujemy z oszczędzania zanim go nie osiągniemy. Dodatkowo trzymając się grafiku wyrobimy sobie nawyk oszczędzania. Dzięki temu nasz budżet domowy będzie w dobrej formie nawet po tym, gdy już zbierzemy wymarzoną kwotę – tłumaczy Jarosław Sadowski, Expander.

Gdy na koniec miesiąca brakuje pieniędzy
Dla wielu osób barierą w oszczędzaniu jest również wydawanie całego dochodu i brak jakichkolwiek środków, które można odłożyć. Problem ten można jednak rozwiązać podobnie jak w przypadku osób, które nie mają czasu na ćwiczenia fizyczne – należy poprawić organizację czasu i sposobu dokonywania wydatków.

– Dobrym sposobem jest zapisywanie na co wydajemy pieniądze. Pod koniec miesiąca otrzymamy obraz naszych finansów i zobaczymy z czego możemy zrezygnować, by ograniczyć koszty. Przykładem takiego działania może być rezygnacja z usług, z których nie korzystamy lub ograniczenie drobnych wydatków, które po podliczeniu tworzą znaczące kwoty. Inny sposób to robienie zakupów z listą. Dzięki niej trudniej ulegniemy wielu pokusom, które czekają na nas w sklepach i unikniemy kupowania zbędnych produktów – mówi Jarosław Sadowski, Expander.

Warto skorzystać z pomocy fachowca
Niestety często sam plan oraz motywacja do oszczędzania nie wystarczy. Przykładowo wiele osób, by ćwiczyć potrzebuje pomocy instruktora, a w domu nie jest w stanie się zmotywować. W mobilizacji do oszczędzania również przydaje się fachowa pomoc, dzięki której osiągniemy lepsze wyniki. Rada doświadczonego doradcy finansowego może okazać się nieoceniona, gdy chcemy wdrożyć plan regularnego oszczędzania np. na emeryturę. Pomoże on nie tylko w przeanalizowaniu domowych finansów, ale również w wybraniu odpowiednich instrumentów finansowych, dzięki którym pomnożymy oszczędności.

źródło: Expander

czwartek, 2 maja 2013

Nabożeństwo majowe [TEKST, jak się modlić]

Jest maj, a więc czas, w którym w kościołach odprawia się tzw. nabożeństwa majowe. Codziennie przed mszą świętą wieczorną wierni odmawiają w różnych intencjach specjalne modlitwy do Matki Bożej.


Modlitwy na nabożeństwo majowe:

LITANIA LORETAŃSKA

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, - módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Matko Chrystusowa,
Matko Kościoła,
Matko łaski Bożej,
Matko nieskalana,
Matko najczystsza,
Matko dziewicza,
Matko nienaruszona,
Matko najmilsza,
Matko przedziwna,
Matko dobrej rady,
Matko Stworzyciela,
Matko Zbawiciela,
Panno roztropna,
Panno czcigodna,
Panno wsławiona,
Panno można,
Panno łaskawa,
Panno wierna,
Zwierciadło sprawiedliwości,
Stolico mądrości,
Przyczyno naszej radości,
Przybytku Ducha Świętego,
Przybytku chwalebny,
Przybytku sławny pobożności,
Różo Duchowna,
Wieżo Dawidowa,
Wieżo z kości słoniowej,
Domie złoty,
Arko przymierza,
Bramo niebieska,
Gwiazdo zaranna,
Uzdrowienie chorych,
Ucieczko grzesznych,
Pocieszycielko strapionych,
Wspomożenie wiernych,
Królowo Aniołów,
Królowo Patriarchów,
Królowo Proroków,
Królowo Apostołów,
Królowo Męczenników,
Królowo Wyznawców,
Królowo Dziewic,
Królowo wszystkich Świętych,
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,
Królowo wniebowzięta,
Królowo Różańca świętego,
Królowo rodziny
Królowo pokoju,
Królowo Polski,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

W ciągu roku:

K.: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się

Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała + i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, + uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa Pana naszego.
W.: Amen.


POD TWOJĄ OBRONĘ

Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko,

naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych,

ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona.

O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza.

Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

Amen.