środa, 2 kwietnia 2014

Cennik biletów KZK GOP [AKTUALNY]

Oto aktualne ceny biletów KZK GOP (obowiązują w autobusach i tramwajach śląskich, zagłębiowskich miast)

WYCIĄG Z CENNIKA OPŁAT Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach i Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach

Cennik obowiązujący od 1 marca 2013


Ceny biletów jednorazowych KZK GOP

1. W granicach jednego miasta (gminy) lub przez 15 minut od momentu skasowania (z możliwością przesiadek)

3,20 zł (normalny)
1,60 zł (ulgowy)

2. W granicach dwóch, sąsiadujących miast (gmin) lub przez 30 minut od momentu skasowania (z możliwością przesiadek)
3,80 zł
1,90 zł

3. W granicach trzech i więcej miast (gmin) lub przez godzinę od momentu skasowania (z możliwością przesiadek)

4,80 zł
2,40 zł

W autobusach i tramwajach sprzedaje się bilety w cenie 4,80 zł normalny i 2,40 zł ulgowy, uprawniające do podróży przez godzinę od momentu skasowania (z możliwością przesiadek) oraz na całej trasie przejazdu pojazdem, w którym bilet został zakupiony.


Opłata za przewóz bagażu (zwierzęcia)
zgodnie z Taryfą: 3,20 zł (nie dotyczy posiadaczy biletów miesięcznych, wakacyjnych oraz kwartalnych przewożących ponadwymiarowy bagaż ręczny lub zwierzę). Bilet uprawnia do przejazdu na całej trasie pojazdu, w którym został skasowany lub przez godzinę od momentu skasowania (z możliwością przesiadek).


Ceny biletów miesięcznych KZK GOP - imiennych

SM/AT
Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie jednego wybranego miasta (gminy). Bilet autobusowo-tramwajowy
126 zł (normalny)
63 zł (ulgowy)

SC/AT
Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie dwóch i więcej miast (gmin). Bilet autobusowo-tramwajowy
150 zł
75 zł

SM
Upoważnia do przejazdu wyłącznie liniami autobusowymi lub wyłącznie tramwajowymi na terenie jednego wybranego miasta (gminy).
110 zł
55 zł

SC
Upoważnia do przejazdu wyłącznie liniami autobusowymi lub wyłącznie tramwajowymi na terenie dwóch lub więcej miast (gmin).
134 zł
67 złCeny pozostałych biletów okresowych KZK GOP

A. Bilety KZK GOP na okaziciela :

24-godzinny: 18 zł ulgowy 9 zł
48-godzinny: 28 zł ulgowy 14 zł
5-dniowy: 44 zł ulgowy 22 zł
7-dniowy: 50 zł ulgowy 25 zł
14-dniowy: 88 zł ulgowy 44 zł
miesięczny: 174 zł ulgowy 87 zł

B. Bilety imienne:
kwartalny (na 3 kolejne miesiące) uprawniający do przejazdu na terenie 2 i więcej gmin: 376 zł ulgowy 188 zł
kwartalny (na 3 kolejne miesiące) uprawniający do przejazdu na terenie 1 gminy: 322 zł ulgowy 161 zł

C. Bilet miesięczny szkolny ulgowy - imienny TS (ważny z legitymacją szkolną) uprawniający do przejazdu w relacji pomiędzy miejscem zamieszkania oraz szkołą (miejscem nauki) i z powrotem, w dni nauki szkolnej: 50 zł. Bilet obowiązuje na poszczególne miesiące roku szkolnego (od września do czerwca). Bilet przeznaczony jest wyłącznie dla uczniów szkół dziennych (podstawowych, gimnazjalnych, zawodowych, oraz średnich ) oraz dzieci w wieku 6 lat objętych obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego (na podstawie zaświadczenia wydanego przez przedszkole/szkołę).

D. Bilet wakacyjny - dwumiesięczny bilet imienny WSC, uprawniający do przejazdu wszystkimi liniami na terenie dwóch lub więcej miast (gmin) przez okres dwóch miesięcy wakacyjnych (lipiec i sierpień): 260 zł, ulgowy 130 zł.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz